Nastavení konceptu

Chtěli byste pozvat své stávající VIP klienty či získat nové?

Rádi byste poděkovali svým zaměstnancům za celoroční práci?

Zavádíte na trh nový produkt či službu?

Každá z uvedených událostí má svá “protokolární” pravidla a každá si zaslouží specifický přístup. Nastavení konceptu je nezbytný první krok v uspořádání Vaší akce.